Piotr Chuchacz

Architekt / Partner

Architekt, absolwent Politechniki Krakowskiej, posiada Uprawnienia
do projektowania, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Numer uprawnień
architektonicznych MPOIA/036/2006 oraz budowlanych
MAP/0001/OWOA/08.

 

Sekretarz okręgowego Sądu Dyscyplinarnego MPOIA, członek
Rady Zespołu Rzeczoznawców oraz Koordynator zespołu warunków
wykonywania zawodu przy Radzie MPOIA.

 

Współzałożyciel biura K3 Architekci sp. z o.o., współpracował z biurami architektonicznymi takimi jak Atelier Loegler & Partnerzy sp.z o.o. oraz
Ingarden & Ewy Architekci sp.z o.o.

 

Współtwórca projektów: Pawilon Polski na światowej wystawie
EXPO 2005, Aichi w Japonii, Centrum Kongresowe ICE w Krakowie,
Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie.